czasowniki .MENU.
· index
· info
· kontakt
· linki
.ZASOBY / RESOURCES.
· Czasowniki Nieregularne - opis
· Czasowniki Nieregularne - lista
· Czasowniki Regularne - opis
· Phrasal Verbs
.POLECAM.
· Poezja
· Stare Pocztwki
.REKLAMA.
· Maszyny Rolnicze · organizacja
konferencji
.AUTOR.
Piotr Cherkowski
© 2004-2008

Info

Oglnie czasownik to wyraenie czynnoci.

to play - gra

I will play tennis tomorrow.
(Jutro zagram w tenisa.)

Oglnie stosujc czasy przesze dodaje si do czasownika "ed"

I played tennis yesterday.
Wczoraj graem w tenisa

Czasem zamiast "ed" dodaje si samo "d", czasem jeszcze zmienia si jak literk... ale o tym wkrtce ;)

Czasowniki te maj okrelone miejsce w szyku zdania, ale o tym te wkrtce ;)

losowe czasowniki nieregularne: