czasowniki .MENU.
· index
· info
· kontakt
· linki
.ZASOBY / RESOURCES.
· Czasowniki Nieregularne - opis
· Czasowniki Nieregularne - lista
· Czasowniki Regularne - opis
· Phrasal Verbs
.POLECAM.
· Poezja
· Stare Pocztówki
.REKLAMA.
· Maszyny Rolnicze · organizacja
konferencji
.AUTOR.
Piotr Cherkowski
© 2004-2008

Phrasal Verbs

Zestawienie zawiera pełne opracowanie na podstawie ksi±żki: "Think First Certificate" wraz z uzupełnieniem o odmianę czasowników i tłumaczenie.

+ DOWNLOAD
(phrasalverbs.zip - ok.15kb.)

+ ZOBACZ ONLINE
(phrasalverbs.doc - ok.84kb.)

losowe czasowniki nieregularne: